• W związku z nadchodzącą nowelizacją przepisów Kodeksu pracy, kodeksu spółek handlowych i praw konsumenta oraz wejściem w życie przepisów o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa, które znacząco wpłyną na konieczność aktualizacji i wdrożenia regulaminów oraz procedur zapraszamy do zapoznania się z opracowaną przez nas informacją prawną oraz ofertą usług realizowanych przez zespół FOURLEX. Prowadzimy audyty […] [ Więcej… ]

  • Żeby właściwie zinterpretować przepis prawa trzeba go najpierw zrozumieć. Ostatnio, głównie za sprawą zmian podatkowych odżył temat językowej wykładni przepisów. Transpozycja dyrektywy o ochronie tzw. sygnalistów również stwarza wiele problemów i wśród ekspertów rodzi pytanie: co projektodawca/ustawodawca miał na myśli … (?) Czy przedsiębiorca powinien każde zdanie skomplikowanego przepisu rozłożyć na tzw. części pierwsze i […] [ Więcej… ]

  • Eksperci FOURLEX opracowali listę kontrolną do prowadzenia audytów wstępnych i pogłębionych w zakresie stosowania Compliance. Po dokonaniu oceny ryzyka oraz wdrożeniu rekomendacji i mechanizmów kontroli oraz profilaktyki wystąpienia ryzyka Klient może przejść proces legalizacji oraz otrzymać certyfikat SecurEX® zgodny z normami i standardami systemu zarządzania jakością. [ Więcej… ]

  • Eksperci Konsorcjum FOURLEX prowadzą aktywne działania wdrożeniowe w zakresie opracowania procedury przyjmowania zgłoszeń naruszeń prawa, rejestru zgłoszeń i innych wymaganych procedur związanych z ochroną sygnalistów w podmiotach zatrudniających. Portfolio naszych usług wzbogaciliśmy w ostatnim czasie o bezpieczny, przyjazny użytkownikom system obsługi zgłoszeń naruszeń prawa. Uczestnik Konsorcjum – firma HORIZONTIC specjalizująca się we wdrażaniu rozwiązań IT […] [ Więcej… ]

Przewiń na górę